Colten Civitello, Team EAST

Colten Civitello, Team EAST